Α΄ εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας   
  • Εκπαιδευτική Πολιτική
  • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)

  • Συγκριτική σπουδή εκπαιδευτικών τάσεων
  • Διαχείριση σχολικής τάξης
  • Κοινωνιολογικά θέματα και κοινωνικά προβλήματα
  • Ιστορική ανασκόπηση των Προγραμμάτων Σπουδών: Το παράδειγμα της Γεωγραφίας
  • Ψυχολογικές δεξιότητες των Στελεχών Εκπαίδευσης