ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

Επιστημονική διημερίδα: «Πολιτικές για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας»

 

 

 

 

 

Παρουσίαση βιβλίου: «Η μαγεία του πτυχίου» του Π. Κυπριανού