ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Καραφύλλης Αθανάσιος

Καθηγητής Κόκκινος Κωνσταντίνος

Καθηγήτρια Ρόκκα Αγγελική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βεργέτη Μαρία

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιαγκουνίδης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Μακρής Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγήτρια Κουγιουρούκη Μαρίνα

Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Συμεών

Επίκουρος Καθηγήτρια Στραβάκου Πελαγία

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

Kαρακατσάνης Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ταρατόρη Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Χατζηδήμου Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κωστόπουλος Τρύφων, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Γρόλλιος Γεώργιος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Θάνος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πλατσίδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ντάβου Μπετίνα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Τάνταρος Σπυρίδων, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Καζή Σμαράγδα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Αντωνοπούλου Αικατερίνη, Επίκουρος Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Γαλάνη Λία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ